logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชชรราชธิดา

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ยินดีต้อนรับ

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานธนารักา์พื้นที่ปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

วัดปัญญานันทาราม

ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แพร่ระบาด

วันที่ 7 ธันวาคม? 2564? เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ?สมเด็จ?พระเจ้า?ลูกเธอ? เจ้าฟ้า?พัชร?กิติยาภา นเ?ร?นท?ิ?ราเทพยวดี? กรมหลวง?ราช?ส?า?ริณี?สิริ?พัชร?ม?หาว?ั?ชร?ราชธิดา
5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร