logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ยินดีต้อนรับ

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานธนารักา์พื้นที่ปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

วัดปัญญานันทาราม

ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แพร่ระบาด

ในหลวงรัชการที่9
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เปิดจองเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาปณ์ไทย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ
ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดที่ราชพัสดุ เสนอขายที่ดิน... เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพน์ของรัฐ