logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • แผนโครงการพัฒนาเชิงเชิงเศรษฐกิจ
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • โครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ปี2559
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • แปลงที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเป้าหมาย 5 ปี
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2559
  23 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2559
  21 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2559
  21 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2559
  19 พฤษภาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2559
  20 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2559
  25 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  26 กุมภาพันธ์ 2559