logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วมงาน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม และเลือกซื้อสินค้า ในวันศุกณ์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนเคหะรังสิตคลองหก

"โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"

 

ขอเชิญร่วมงานเปิดตลาดชุมชนและเลือซื้อสินค้า

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ในที่ราชพัสดุบริเวณลานอเนกประสงค์เคหะชุมชนรังสิต(คลองหก)

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพมากมาย อาทิเช่น สินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน

สินค้าภายในท้องถิ่น แลสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นๆ

อัลบั้มภาพ

23 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปท...
  4 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธา...
  3 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธ...
  8 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง