logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วมงาน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม และเลือกซื้อสินค้า ในวันศุกณ์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนเคหะรังสิตคลองหก

ขอเชิญร่วมงาน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม และเลือกซื้อสินค้า ในวันศุกณ์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนเคหะรังสิตคลองหก

อัลบั้มภาพ

16 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินติดที่ราชพัสดุ เสนอขายที่ดิน... เพื่อดำเนินโครงการ...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธ...
  5 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธา...
  8 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง