logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง : การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  15 มกราคม 2563
 • ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  12 มกราคม 2561
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  26 ธันวาคม 2560
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  14 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  25 ตุลาคม 2559