logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เพื่อเร่งรัดติดตามงานตามตัวชี้วัด และดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เพื่อเร่งรัดติดตามงานตามตัวชี้วัด และดำเนินโครงการ
“เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 5 ณ
ลานอเนกประสงค์เคหะชุมชนรังสิต (คลองหก) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ครั้งที่ 5 2563.pdf 873 KB 1
29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมกับธนาคารอ...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลนคร...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ร่วมกับธนาคาร...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง