logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ได้ดำเนินการโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ โดยภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพ จากวิสาหกิจชุมชน สินค้าทางการเกษตร สินค้าท้องถิ่นมากมาย ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 14.00 น. ณ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.268 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ชุมชนเคหะคลองหก)

อัลบั้มภาพ

3 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพธุ ที่ ๑๗ กุมภาพั...
  17 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพธุ ที่ ๒๗ มกราคม ...
  27 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่า...
  14 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง