logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ในเขตพื้นที่ตำบลหลักหก

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี

พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวฯ

อัลบั้มภาพ

14 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพธุ ที่ ๑๗ กุมภาพั...
  17 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพธุ ที่ ๒๗ มกราคม ...
  27 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 5ธันวาคม2563 ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าร่วมทำบุญตักบาตร ถว...
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายบังคม ร่วมจุดเที...
  5 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง