logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๓o เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๓o เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) มอบหมายให้รองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช)  เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

30 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุน...
  25 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องในวัน...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอ...
  25 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๑๘ พฤษภ...
  18 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง